Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

pisanim putem – s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” na adresu:

Dalmatinska energetska agencija

adresa: ____________

e-mailom na: __________

osobno na zapisnik u prostorijama DEA od ponedjeljka do petka u razdoblju od 8:00 do 16:00 sati.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

DEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.