FZOEU i HAMAG-BICRO plasirat će financijska sredstva namijenjena zelenoj tranziciji.

Zapadne ekonomije sve napore i financijske poticaje usmjeravaju u ubrzano “zazelenjivanje” i jačanju energetske bilance i neovisnosti, a u tu svrhu na raspolaganju su, nekad bismo rekli, basnoslovne svote. U široj javnosti su trenutno u prvom planu poticaji koji su na raspolaganju za građanstvo, no i gospodarstvu se otvaraju velike mogućnosti. No i projekti ulaganja u OIE podrazumijevaju visoke troškove, ali su, kako ističu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), dugoročno isplativa, jer uz smanjenje troškova energije jačaju i konkurentnost tvrtki, kao i njihov bonitet kod financijskih institucija. Zbog toga iz njihovog iskustva sve više tvrtki u Hrvatskoj akceptira zelenu tranziciju kao priliku koju se ne propušta. Na dispoziciji su i u ovoj godini brojne mjere i izdašne subvencije iz europskih fondova, konkretno, FZOEU je u suradnji s resornim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja kroz Modernizacijski fond osigurao više od 50 milijuna eura. Sredstva će se dodjeljivati za ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije te korištenje obnovljivih izvora energije, a bit će namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz prerađivačke industrije, komunalnim društvima i javnim isporučiteljima vodnih usluga. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, u prošloj godini sredstvima iz Modernizacijskog fonda poduprti su projekti ulaganja proizvodnog sektora u OIE s ukupno 42 milijuna eura, a zaključeni su ugovori sa 166 tvrtki, kojima se sredstvima iz Modernizacijskog fonda pokriva do 80 poso troškova. Radilo se u pravilu o ulaganjima u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Važnim u 2024. u FZOEU-u ističu i istraživanje geotermalnog potencijala, projekt na kojem surađuju s Agencijom za ugljikovodike.

Energetska obnova kuća

“Već u ovoj godini bi trebala započeti bušenja kod Velike Gorice i Osijeka, a istraživat će se i područja oko Zaprešića, Siska, Vukovara i Vinkovaca. Ovime želimo otvoriti mogućnost grijanja gradova putem geotermalne energije, što bi imalo značajan učinak na našu energetsku bilancu, kao i omogućiti korištenje geotermalne energije za poljoprivredu”, naglašavaju u FZOEU-u.

No, projekt za koji vlada najveći interes javnosti i ove godine će, potvrđuju u ovoj instituciji, vladati za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a taj će poziv ujedno biti i financijski najizdašniji. Ukupno je, naime, predviđeno 120 milijuna eura poticaja za ugradnju toplinske izolacije, energetski učinkovite stolarije i sustava grijanja temeljenih na OIE. U okviru programa će sredstva biti dostupna i za fotonaponske elektrane, kao i za punionice. Objava poziva namijenjenog vlasnicima obiteljskih kuća u kojima imaju i prebivalište očekuje se najkasnije do kraja veljače, a prijave bi trebale biti elektronskim putem. Po prvi put je, naime, provedba poziva planirana uz korištenje sustava “e-građani”.

50 milijuna eura osigurano je za mikro, male i srednje poduzetnike iz prerađivačke industrije, komunalnim društvima i javnim isporučiteljima vodnih usluga.

Još nam je, napominju u FZOEU-u, aktualan i natječaj za pametne gradove, objavljen u prosincu, a osim pametnih rješenja i usluga tijekom 2024. će se poticati i planiranje i formiranje zelene infrastrukture, osobito u urbanim područjima. U planu je i nastaviti s mjerama usmjerenima ka energetski učinkovitom prometu – od kampanja za poticanje biciklizma, uskoro kreću i sa sufinanciranjem kupnje energetski učinkovitih vozila, ali i sa daljnjim poticanjem korištenja OIE za fizičke, ali i pravne osobe.

U financiranju “ozelenjavanja” poslovanja poduzetnicima će na dispoziciji biti i HAMAG-BICRO.

“I u ovoj godini ćemo nastaviti s pružanjem podrške poduzetnicima, kako savjetodavne, tako i financijske što konkretno znači da ćemo u novoj financijskoj perspektivi (2021.-2027.) nastaviti s provođenjem financijskih instrumenata – zajmova i jamstava. No uz fokus na povećanje produktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, plasiranje financijskih sredstava će zahtijevati uključivanje komponente zelene i/ili digitalne tranzicije te dokazivanje usklađenosti s ciljevima okolišne politike i DNSH principima”, kažu u HAMAG-BICRO-u. Potonje podrazumijeva da će cjelokupni iznos ulaganja morati zadovoljiti načelo ne činjenja značajne štete. U 2024. poduzetnicima će na raspolaganju biti financijski instrumenti iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Europskoga socijalnoga fonda plus, Europskoga fonda za ruralni razvoj te programi iz nacionalnih sredstava. U planu su i investicijski zajmovi za poduzetnike do 100 tisuća eura, kao i zajmovi za obrtna sredstva do 30 tisuća eura, ovisno o programima, te uz kamatne stope povoljnijima od tržišnih i fiksne za cijeli period otplate zajma, što u trenutnoj situaciji volatilnih cijena i rasta kamatnih stopa pruža sigurnost poduzetnicima.

Učinkovito zeleno poslovanje

“Kao i do sada, radit će se o instrumentima za čiju će se realizaciju tražiti niža razina kolateralizacije od one koja je uobičajena u komercijalnom bankarstvu, a sama priprema i prijava zahtjeva je pojednostavljena uz dostupna financijska sredstva u kratkom roku nakon odobrenja”, napominju iz HAMAG-BICRO-a, dodajući da će na raspolaganju biti i pojedinačna i portfeljna jamstva, s pokrićem do 80 posto kredita u komercijalnim financijskim institucijama, čime se također smanjuje potrebna razina kolaterala kao i cijena kredita. Suradnju HAMAG-BICRO inače ima s većinom banaka na hrvatskom tržištu. U najavi je i natječaj koji će pomoći poduzetnicima u “ozelenjavanju” njihovoga poslovanja, a radi se o “Potpori poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”, s ciljem ubrzanja i olakšanja prilagodbe gospodarstvenicima novim ekološkim standardima u poslovanju. U kontekstu NPOO-a u HAMAG-BICRO-u kažu kako se očekuje financiranje najmanje 250 projekata malih i srednjih poduzeća i 40 projekata srednje kapitaliziranih poduzeća. Za prvu grupu iznosi potpora biti će u rasponu od najmanje 70 tisuća do maksimalnih 995.421 eura, dok za drugu kategoriju one sežu od 265.445 do 4.645.298 eura.

120 milijuna eura predviđeno je građanstvu za ugradnju toplinske izolacije, energetski učinkovite stolarije i sustava grijanja temeljenih na OIE.

Sredstava za zelenu tranziciju, dakle, ne nedostaje, a kako se pokazuje ne manjka ni poduzetničkih projekata koji će se oslanjati na ovu pomoć, jer su i u gospodarstvu svjesni da su ovi programi zamijenili nekadašnje potpore za nove proizvode i radna mjesta ili puno ranije sektorske i potpore za pomoć u restrukturiranju.

Izvor: Poslovni Dnevnik