DEA u ovom trenutku ima tri zaposlena djelatnika: ravnatelja, voditelja projekata i specijalistu za javnu nabavu.

U ožujku 2024. raspisujemo natječaje za još dva djelatnika: energetskog savjetnika i referenta-administrativnog tajnika. Kao i do sada prije objave natječaja DEA će u medijima i na svojim web stranama najaviti vrijeme objave natječaja i pozvati zainteresirane da se pripreme i jave.

Proračun DEA-e je isti kao i lani – 645.781,17 eura.

Sunčana elektrana DZ Mertojak puštena je u trajni pogon. Sunčana elektrana se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom energetskom mrežom time je DZ Mertojak Status kupca zamijenio u status kupca s vlastitom elektranom s mogućnošću isporuke električne energije u elektroenergetsku mrežu. Proizvedena energija se primarno troši u građevini kupca na čiju instalaciju je elektrana spojena. Sav višak proizvedene električne energije koji se ne potroši u objektu, isporučuje se u elektroenergetsku mrežu, odnosno prodaje na temelju ugovora o otkupu sa odabranim opskrbljivačem. U slučaju nedovoljne proizvodnje iz sunčane elektrane, potrebna energija se preuzima od odabranog opskrbljivača. Uporabni vijek ove elektrane je najmanje 25 godina, a Ukupna očekivana godišnja proizvodnja: 59.524,96 kWh.

Radimo i na puno drugih projekata. U završnoj fazi su radovi na ugradnji sunčanih elektrana na sljedećim javnim objektima OŠ Kralja Zvonimira Solin,
OŠ Marka Marulića Sinj, Učenički dom Split te rekonstrukciji FE OŠ Ostrog Kaštel Lukšić.
Priključenje ovih sunčanih elektrana i njihovo puštanje u trajni pogon očekujemo već do 1. ožujka 2024.

Osim toga u fazi objave natječaja za sunčane elektrane su DZ Vrgorac, DZ Imotski i DZ Dječji dispanzer Split.

Uz navedeno, DEA je u protekloj godini izradila vodič za ugradnju foto-napona, te su za javnost održane četiri kvalitetne prezentacije i to tri puta u centru Joker i jednom u centru City One. Također, održan određen broj predavanja za jedinice lokalne uprave i samouprave u cijeloj Županiji.
Izradili smo i projektni WEB obrazac za upite realizacije projekta kako bi svim zainteresiranim građanima i ustanovama omogućili da što prije realiziraju fotonaponsku elektranu.
Realizirali smo devet idejnih projekata, te smo za iste ishodili EES i glavne projekte za škole na kojima je potrebna integralna obnova u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Također smo izradili bazu podataka projektanta i izvođača te objavili na web stanici.
Važno je istaknuti da u ovoj godini krećemo s analizom potrošnje energenata kroz sustav ISGE kao i pokretanja objedinjene nabave električne energije i plina za sve ustanove u vlasništvu SDŽ. Realizacija ovog projekta donijet će značajne uštede u dijelu energetike.

Upravo smo krenuli s tim važnim projektom. Koristim i ovu prigodu da pozovem sve distributere i registrirane javne punionice električnih automobila i bicikala, te električne punionice za pomorski promet na području Splitsko-dalmatinske županije da podatke o lokaciji, broju punjača i snazi punionica dostave na mail DEA-e (info@dea-sdz.hr) u svrhu izrade sveobuhvatne mape mreže električnih punionica na području Županije.
Lani je Hrvatskoj prodano 1618 električnih automobila.
Broj javnih punionica za električne automobile, bicikle te električnih punionica namijenjenih za pomorski promet raste iz dana u dan no mnogi građani koji posjeduju električna vozila još uvijek nemaju kartu s mjestima gdje su one postavljene kao ni pregledne informacije o njihovoj snazi. Taj bi se problem, izradom DEA-ine sveobuhvatne mape mreže električnih punionica, riješio. U drugom koraku DEA će izraditi i digitalnu aplikaciju koja će uz podatke o broju i lokaciji punionica sadržavati i podatke o tome je li punionica zauzeta što će građanima i turistima itekako olakšati njihovo korištenje. Kako bi korisnicima olakšali planiranje i korištenje e-punionica radit ćemo na mogućnost jedinstvenog sustava naplate korištenja istih.

U 2024. pokrećemo projektnu realizaciju e-punionica za brodove i trajekte i to u suradnji sa Županijskom lučkom upravom tijekom 2024.

Podsjećam da je DEA do sada realizirala otvaranje punionice snage 2×11KW za električna vozila SDŽ na lokaciji Domovinskog rata 2, a uskoro će ići i javna nabava za realizaciju e-punionice za e-vozila i e-bike na lokaciji DZ Matoševa Split. Ovaj projekt smo krajem godine i prijavili na natječaj za potporu od strane FZOIE.

Ostalih 10 idejnih projekta za realizaciju fotonaponskih elektrana gotovi su i predani na HEP-u za ishođenje EES.
U 2024. planiramo njihovu ugradnju i puštanje u trajni pogon.