Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 01. 07. 2022.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 09. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 19.12.2022, 11:00:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

–  ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

–  održive uporabe prirodnih resursa,

–  prijelaza na kružno gospodarstvo,

–  sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.900.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 35.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

– Mali poduzetnici

– Srednji poduzetnici

– Veliki poduzetnici

Zainteresirani?  Kontaktirajte nas!