PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za dobivanje potpora sukladno „Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2025.“ ( „Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“ , broj 105/22 ) i Pravilniku za provedbu „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko – dalmatinske županije 2022. – 2025.“ ( „Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“, broj 125/22 )

KORISNICI SREDSTAVA

(1) Fizičke osobe, odnosno kućanstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja )

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) biti će prema tablici:

Ukupna snaga ( kW )           Iznos
   Do  10 kW   20.000,00   HRK
   Do  8   kW   15.000,00   HRK
   Do  5   kW   12.000,00   HRK

 

Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskog modula mora biti najmanje 18%

(2) Općine i gradovi , visokoškolske ustanove i fakulteti za razvoj i provedbe edukativnog programa u području energetske tranzicije

Rok za podnošenje prijava je 30 ( trideset ) dana od dana objave (7. rujna. 2022 godine) na internetskim stranicama Splitsko -dalmatinske županije.