Projekti

Projekti2024-02-26T09:54:31+02:00

DEA PROJEKT – Dom zdravlja Mertojak

Projekti u tijeku

Projekti

31/01/2024|

DEA u ovom trenutku ima tri zaposlena djelatnika: ravnatelja, voditelja [...]

Planirani projekti

Županijski projekti

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U SDŽ

Splitsko-dalmatinska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Splitsko-dalmatinske županije, a za kontinuiranu provebu ove aktivnosti i koordinaciju ISGE sustava zadužena je Dalmatinska energetska agencija.

ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, agencija priprema projekte energetske obnove županijskih javnih zgrada za sufinanciranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava. 

ENERGETSKI PREGLEDI I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA JAVNIH ZGRADA

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene. DEA  izrađuje energetske certifikate za javne zgrade u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, a do sada je provedeno preko 200 energetskih pregleda javnih zgrada.

Kako funkcioniraju solarne elektrane u Hrvatskoj

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se kompenzira sa prije proizvedenim viškom.

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola, već se radovi izvode na temelju glavnog pro ekta i suglasnosti HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime
predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi,
tekomuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3.Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP
zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata stavlja dvosmjerno brojilo te
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib gore navedene osobe.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi
priključak struje.

Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Go to Top