DEA PROJEKT

DOM ZDRAVLJA MERTOJAK

Ukupna snaga

47,56
kVa

Predvidiva proizvodnja

59.524,96
kWh

Predvidiva potrošnja

100.000,00
kWh

Godišnja ušteda

– 40%
kWh

DEA PROJEKT

DOM ZDRAVLJA MERTOJAK

Predvidiva proizvodnja

59.524,96
kWh

Ukupna snaga

47,56
kVa

Predvidiva potrošnja

100.000,00
kWh

Godišnja ušteda

– 40%
kWh

O projektu

Projektom je predviđena sunčana elektrana montirana na krov objekta “DOM ZDRAVLJA MERTOJAK” u Splitu, prema situacijskom nacrtu.

Sunčana elektrana se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom energetskom mrežom. Status kupca se mijenja u status kupca s vlastitom elektranom s mogućnošću isporuke električne energije u elektroenergetsku mrežu. Proizvedena energija se primarno troši u građevini kupca na čiju instalaciju je elektrana spojena. Sav višak proizvedene električne energije koji se ne potroši u objektu, isporučuje se u elektroenergetsku mrežu, odnosno prodaje na temelju ugovora o otkupu sa odabranim opskbljivačem. U slučaju nedovoljne proizvodnje iz sunčane elektrane, potrebna energija se preuzima od odabranog opskrbljivača.

Tehnički podaci

 • Uporabni vijek: Najmanje 25 godina

 • Priključna snaga: 66kW

 • Priključna snaga proizvođača: 47,56 kW

 • Instalirana snaga FN generatora: 47,56 kW

 • Instalirana snaga izmjenjivača 1: 50 kW

 • Instalirana snaga izmjenjivača 2: 6 kW
 • Ukupna očekivana godišnja proizvodnja: 59.524,96 kWh

 • Očekivana energija predana u mrežu (godišnje): <1000,00 kWh

 • Napon i vrsta priključka: 0,4 kV, 50 Hz / trofazni

 • Prosječna mjesečna proizvodnja (Min./Maks.): Prosinac (1703,4 kWh) / Srpanj (8620 kWh)

 • Godišnje smanjenje emisije CO2: 9.464,7 kg