Solarna (fotonaponska) elektrana jedan je od najefikasnijih načina na koji možete smanjiti svoje račune za električnu energiju i do 70%. Energija sunca besplatna je i svima dostupna, pogotovo u našim krajevima, gdje su sunčani dani klimatološki daleko najzastupljeniji, i zato solarna elektrana ima kontinuiran cjelogodišnji potencijal pretvaranja energije sunca u električnu energiju za potrebe Vašeg doma.

Naša podrška za Vas:

  1. Objasnit ćemo Vam koji način radi kućna solarna elektrana, odnosno pretvara energiju sunca u električnu energiju. Pružit ćemo Vam informacije o cijelom postupku, okvirnim cijenama radova, objasnit ćemo vam koji su koraci potrebni kako bi vaša kuća kao izvor električne energije koristila solarnu elektranu.
  2. Pratimo natječaje i redovito Vas obavještavamo o tome kada je natječaj otvoren
  3. Nudimo Vam mogućnost izrade glavnog projekta
  4. Pronaći ćemo ovlaštene izvođače radova i dobavljače opreme koji će obaviti potrebne radove na krovu Vaše kuće.