Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose na programsko područje Obnovljivi izvori energije, a koje predlažu subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije kao i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.

 

Fond: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.
Program: Energija i klimatske promjene
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija u 3. kvartalu 2021 godine: 7.400.000,00 EUR
Korisnici: svi pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije

 

Poziv podržava projekte koji povećavaju instalirane kapacitete solarne energije. Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu, a proizvedena energija namijenjena uporabi od strane prijavitelja.

Prijavitelj može prijaviti i financiranje spremnika električne energije, ali samo ako jasno opravda dodatnu vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

 

Prihvatljivi prijavitelji; Svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

 

Svrha Poziva je podržati više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije. Veći broj projekata također će povećati kapacitete komunalnih poduzeća, dobavljača i stručnjaka te posljedično doprinijeti nižim troškovima integriranih fotonaponskih instalacija u budućnosti. Stoga ovaj Poziv ima izuzetnu važnost u doprinosu krajnjim ishodima Europskog zelenog sporazuma (European Green Deal) kao pomoć Republici Hrvatskoj u ispunjavanju postavljenih ciljeva.

 

Visina potpore:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 EUR.