Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”.

 

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

 

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijednost natječaja u 1 kvartalu 2022 godine: 100.000.000,00 kn

 

Izgledna VISINA POTPORE

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

  • Za izradu glavnog projekta do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji.
  • Za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske.
  • Za stručni nadzor do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.
  • Sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).