Predmet Natječaja je dodjela potpore za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Alokacija u 4. kvartalu 2021 godine: 141.865.200,00 kn

 

VISINA POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) 1.000.000 EUR b) do 100.000 EUR (prema uvjetima navedenima u Natječaju).

Intenzitet javne potpore: Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ili c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.