PREDMET JAVNOG POZIVA: Energetska obnova obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.

Tko se može prijaviti? Fizičke osobe građani, (su)vlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi obiteljske kuće.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju biti energetski certificirane1 te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.


Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

KOJE SU PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI?

Aktivnost A1 – Cjelovita energetska obnova: Izvedba radova na vanjskoj ovojnici, u kombinaciji sa sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije.

– radovi na toplinskoj izolaciji vanjskih zidova, krova, stropa, poda i sl.,

– radovi na zamjeni vanjske stolarije.

Maksimalan iznos i intenzitet sufinanciranja ovog tipa aktivnosti u pozivu iz 2021 godine: 204.000,00 kuna , 60%

Aktivnost A2 – Obnova vanjske ovojnice: Izvedba radova na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.

– radovi na ugradnji dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora,

– radovi na sustavima sa sunčanim toplinskim kolektorima,

– radovi na ugradnji kotlova na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne tople vode.

Maksimalan iznos i intenzitet sufinanciranja ovog tipa aktivnosti u pozivu iz 2021 godine: 120.000,00 kuna , 60%.

Aktivnost A3 – Ugradnja sustava za korištenje OiE: Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

– radovi na izgradnji fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off grid ) ili mrežnom radu

– do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima

posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdsko-

planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim

područjima Republike Hrvatske