Dalmatinska energetska agencija (DEA) je javna neprofitna ustanova osnovana 2022. godine i djeluje primarno na području Splitsko-dalmatinske županije, sukladno potrebama na području Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije, a prema potrebi i u drugim dijelovima države.

Agenciju čine stručnjaci koji su znanja iz domene elektrotehnike i telekomunikacija stjecali dugogodišnjim radom u realnom sektoru, te svojim znanjem i vještinama u području pripreme i prijave projektne dokumentacije na natječaje iz ESI fondova, upravljanja projektima, energetske učinkovitosti i srodnih područja kroz savjetodavne usluge i konkretne izrade projektne dokumentacije želimo pomoći svim zainteresiranim dionicima u energetskoj tranziciji. Nudimo pomoć u iznalaženju modela bespovratnog financiranja iz EU fondova sa naglaskom na:

– Uvođenje sustava solarne energije (toplinske i fotonaponske) u kućanstva;

– povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije (OIE) i to prvenstveno solarne energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Tu pomažemo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama, zadrugama, trgovačkima društvima, fizičkima osobama (obrtnicima), obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, privatnim iznajmljivačima, samostalnim djelatnostima, upraviteljima višestambenih zgrada i ostalim pravnim subjektima;

– proizvodna ulaganja malih, srednjih i velikih poduzeća koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, te smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija.

Saznajte mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Vizija

Značajan udjel proizvodnje energije iz obnovljivih izvora – prvenstveno solarne energije u gospodarstvu, javnom sektoru i kućanstvima. Poticanje zelene tranzicije kroz energetski i resursno učinkovitije gospodarstvo povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije. Uvođenje resursne učinkovitosti uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim  sirovinama.

Misija

Značajno povećanje udjela obnovljivih izvora energije te ostvarenje energetskih ušteda putem provedbe projekata energetski održivog razvitka i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Agencija će podrškom prijaviteljima kroz postupak izrade projektne dokumentacije i prijave na poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva nastalim energetskim izazovima i budućim ekološkim zahtjevima. Poticanjem solarne energije uz promicanje zelene tranzicije i stvaranje zelenih vještina, pozitivno će utjecati na održivost poslovanja, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Što radimo?

Pružamo podršku u razvoju i provedbi aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., te ostalih nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata.

Za sve zainteresirane pravne subjekte, javne ili privatne, komercijalne ili nekomercijalne organizacije, istraživačke centre, lokalne i regionalne vlasti, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pripremamo projektne prijedloge za prijavu na natječaje iz fondova EU.

Djelujemo kao kontaktni i savjetodavni centar za privatna ulaganja povezana sa energetikom, sa posebnim naglaskom na projekte koji povećavaju instalirane kapacitete solarne energije, te spremnika električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Podržavati ćemo projekte integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije. Veći broj projekata također će povećati kapacitete komunalnih poduzeća, dobavljača i tehničkih stručnjaka te posljedično doprinijeti nižim troškovima integriranih fotonaponskih instalacija u budućnosti. Time će naša i susjedne županije (od Zadarske do Dubrovačko-neretvanske) dati doprinos ishodima Europskog zelenog sporazuma (European Green Deal).

Imamo iskustvo sa Europskim strukturnim fondovima na području konkurentnosti i kohezije, socijalnih fondova, te svojim iskustvom želimo pomoći u razvoju projekata kao pružatelj znanja i konkretne pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU. Želimo poticati zelenu tranziciju, a u okviru reforme Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo pomagati svim pravnim osobama sa područja Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele Republike Hrvatske.

Izrađujemo stručne podloge, tehničke proračune i analize, studije izvodljivosti i poslovne planove i ostale financijske analize. Upravljamo projektima istraživanja i razvoja, gradnje, te pružamo stručni i tehnički nadzor.

Nudimo energetsko certificiranje, obrazujemo i promičemo najbolje prakse. Provodimo promotivne kampanje i procese uključivanja građana i ključnih dionika.

Saznajte mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca