Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine te nacrte natječaja za provedbu tipa operacija 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije« iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Prema ovom Programu planirano razdoblje za provedbu komasacije je od 2022. do 2026. godine, a provodit će se na površini od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost i nacionalnih sredstava osigurana kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“, a okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu ovoga Programa iznosi 300 milijuna kuna. Prema Planu, postupak komasacije provodit će se u nekoliko glavnih faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju. Provedba komasacije će započeti utvrđivanjem područja na kojem će se provoditi projekti komasacije. Prikupit će se i analizirati podaci o zemljištu na kojem se planira provedba komasacije kao što su vlasnički status, postojanje stvarnih prava, raspored zemljišta, procjena vrijednosti zemljišta, ažuriranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama i slično. Provedba će nadalje uključivati izmjeru, uređivanje imovinsko-pravnih odnosa, zamjenu ili  prodaju zemljišta, predaju posjeda, osnivanje služnosti, izračunavanje vrijednosti zemljišta, gradnju puteva, odvodne mreže i druge gradnje, provode se upisi u katastar i zemljišne knjige te ostale javne registre, čime završava postupak komasacije.

Svrha natječaja za preradu (4.2.1.) i korištenje obnovljivih izvora energije (4.2.2.) je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda te ulaganjima u učinkovito korištenje energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju za preradu je 200 milijuna kuna te 70 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije, a planirani rok za početak podnošenja Zahtjeva je 17. studeni 2022.

E-savjetovanja su dostupna na poveznicama: Program komasacije poljoprivrednog zemljišta4.2.1.4.2.2.