Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)

Otvoren: 21.09.2022.

Link na stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Dokumentacija i prilozi):
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195