Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22)

Link na stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=197

PDF natječaj: https://www.fzoeu.hr/docs/197/Javni%20natje%C4%8Daj%20za%20poticanje%20razvoja%20pametnih%20i%20odr%C5%BEivih%20rje%C5%A1enja%20i%20usluga%20(EnU-7).pdf

Prijavni obrazac: https://www.fzoeu.hr/docs/197/Prilog%201.%20Obrazac%201.%20Prijavni%20obrazac.xlsx

Izjava prijavitelja: https://www.fzoeu.hr/docs/197/Prilog%202.%20Obrazac%202.%20Izjava%20prijavitelja.docx

Troškovnik: https://www.fzoeu.hr/docs/197/Prilog%203.%20Obrazac%203.%20Tro%C5%A1kovnik.xlsx

Kriterij za ocjenjivanje: https://www.fzoeu.hr/docs/197/Prilog%204.%20Kriteriji%20za%20ocjenjivanje.pdf