REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Na temelju odredbi članka 7. i 20. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1. podstavka 9. a u svezi s odredbom članka 67. Statuta Fonda („Narodne novine“ broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14 – pročišćeni tekst) te temeljem Odluke Upravnog odbora o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja od 4. travnja 2023. godine (KLASA: 024-04/23-03/1; URBROJ: 563-01/69-23-6), Odluke Upravnog odbora o Izmjeni i dopuni Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja od 12. lipnja 2023. godine (KLASA: 024-04/23- 03/2; URBROJ: 563-01/69-23-3) i članka 6. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE (EnU-1/23)

>> Preuzmite dokument ovdje.<<