Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za:
Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći

Link na PDF dokument: https://apn.hr/app/uploads/2022/11/Poziv-na-iskaz-interesa-prijavu-zgrada-javnog-sektora_30.11.2022..pdf

Link na stranice APN-a: https://apn.hr/energetska-obnova-zgrada-javnog-sektora/poziv-na-iskaz-interesa