Dalmatinska energetska agencija DEA početkom rujna 2023. raspisat će natječaj za zapošljavanje za više radnih mjesta srednje i visoke stručne spreme. DEA je javna neprofitna ustanova osnovana 2022. godine, a kroz savjetodavne usluge i usluge konkretne izrade projektne dokumentacije želi pomoći svim zainteresiranima bez obzira na to jesu li pravne ili privatne osobe u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije. U ovom trenutku DEA-u čine stručnjaci koji su znanja iz elektrotehnike i telekomunikacija stjecali dugogodišnjim radom u realnom sektoru i imaju iskustva u pripremi, prijavi projektne dokumentacije te provođenju projekata iz ESI fondova. Ravnatelj Dalmatinske energetske agencije Mario Jakić kazao je kako Agencija u ovom trenutku provodi nekoliko projekata, a svim zainteresiranima nudi pomoć i u iznalaženju modela bespovratnog financiranja iz EU fondova s naglaskom na uvođenje sustava solarne energije u kućanstva, povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Nadalje, ističe Jakić, DEA pomaže jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama, zadrugama, trgovačkim društvima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, privatnim iznajmljivačima, višestambenim zgradama, te malim, srednjim i velikim poduzećima da uvedu sustave solarne energije.

Ravnatelj DEA-e Mario Jakić, dipl. ing.

Split, rujna 2023.