Jeste li se već prijavili na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama?

 

Objavio: Dalmacija Danas

Autor: Branko Galić / Foto: Igor Jakšić

Splitsko – dalmatinska županija donijela je na svojoj skupštini 11. travnja ove godine Odluku o osnivanju Dalmatinske energetske agencije (DEA) i to na prijedlog župana Blaženka Bobana i inicijativu predsjednika skupštine Mate Šimundića. Agencijom upravlja Upravno vijeće u kojem je pet članova mahom stručnjaka u području elektroenergetike na čelu sa predsjednikom Ivicom Mikelićem str.spec.ing.el.

 

U Agenciji je trenutno samo zaposlen ravnatelj dipl.ing.el. Mario Jakić koji je praktična znanja iz domene elektrotehnike i telekomunikacija stjecao dugogodišnjim radom u realnom sektoru. U razgovoru nam kaže kako je upoznat sa svim izazovima tržišta, te da će svojim znanjem i vještinama pomoći svim zainteresiranim dionicima u energetskoj tranziciji na naše županije i sukladno potrebama i na području Šibensko – kninske, Dubrovačko – neretvanske i Zadarske županije, ali i u drugim dijelovima države.

 

Koja je svrha osnivanja Dalmatinske energetske agencije?

– Agencija će informirati zainteresirane pravne i fizičke osobe o mogućnostima sufinanciranja njihovih planova i projekata korištenja OIE, pripremat će i prijavljivati projektnu dokumentaciju na natječaje iz ESI fondova. Za sve zainteresirane dionike pored savjetodavnih usluga i konkretne izrade projektne dokumentacije, nudit će usluge upravljanja projektima iz domene energetske učinkovitosti i srodnih područja.

 

Naša pomoć u iznalaženju modela bespovratnog financiranja iz EU fondova fokusira se na:

– uvođenje sustava solarne energije (toplinske i fotonaponske) u kućanstva;
– povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije (OIE) i to prvenstveno solarne energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Tu pomažemo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama, zadrugama, trgovačkima društvima, fizičkima osobama (obrtnicima), obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, privatnim iznajmljivačima, samostalnim djelatnostima, upraviteljima višestambenih zgrada i ostalim pravnim subjektima;
– proizvodna ulaganja malih, srednjih i velikih poduzeća koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, te smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija.

Konkretno, Agencija će pomagati u postupku dobivanja energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja solarnih elektrana u našoj i u susjednim županijama, uzimajući u obzir činjenicu da je sunčeva energija dostupan i neograničen izvor energije. Tu uzimamo u obzir i prirodne zakone koji sunčanu energiju stavljaju ispred ostalih obnovljivih izvora energije, primjerice vjetra (koji zbog snažnih oscilacija u pojavnosti i intenzitetu ne može predstavljati primarnu opciju OIE).

 

Poticanjem solarne energije uz promicanje zelene tranzicije i stvaranje zelenih vještina, pozitivno će utjecati na održivost poslovanja, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Na koji način je zamišljeno financiranje agencije?

– Izvori financiranja Agencije su Splitsko – dalmatinska županija, EU fondovi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodarske djelatnosti i javno privatna partnerstva. Dugoročno planiramo fokus financiranja staviti na EU fondove, gospodarske djelatnosti i javno privatna partnerstva.

Koliko zaposlenih će imati DEA i što će u Agenciji raditi?

– U projekciji proračuna za 2023. godinu planirana su sredstva za zapošljavanje voditelja projekta, energetskog stručnjaka te stručnjaka za EU fondove. Novi zaposlenici će se birati putem javnog natječaja i Agencija očekuje javljanje stručnjaka profiliranih u području elektrotehnike, s praktičnim poznavanjem procesa i izazova u gospodarstvu, te iskustvom u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih EU sredstvima.

 

Koji bi bili ciljevi agencije?

Ciljevi Agencije su:

– Uspostava učinkovitog sustava upravljanja prostornim resursima i imovinom u vlasništvu
i/ili pod ingerencijom Splitsko dalmatinske županije;
– Izrada strateških dokumenata, planova i programa za upravljanje zelenom tranzicijom;
– Analiza i razvoj modela financiranja i strateških ulaganja;
– Razvoj projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja OIE u javnim zgradama;
– Uspostava centra za razvoj strateških projekata u suradnji s investitorima, poduzetnicima i
stručnjacima;
– Uspostava informativno edukativnog centra za građane i male poduzetnike;
– Razvoj usluga u području zelene tranzicije – savjetovanje, projektiranje, priprema i provedba EU projekata.

 

Koje sve izvore energija koristimo u županiji, koliko u postocima, što je sa samodostatnošću proizvodnje energije i nastavno, proizvodimo li višak energije?

– U Akcijskom planu DEA analizirana je potrošnja energije u Splitsko – dalmatinskoj županiji za sektore usluga, kućanstva i prometa. Provedena je analiza potrošnje energije u sektoru zgradarstva na temelju podataka iz ISGE baze podataka. Za one objekte za koje nisu bili raspoloživi podatci o potrošnji energenata (loživog ulja, peleta ili briketa) ista je provedena sa dodatno pribavljenim podatcima. Provedena je i analiza potrošnje enegrije u prometu razmatrajući cestovni promet na području Splitsko – dalmatinske županije modeliranjem prema strukturi registriranih vozila u Županiji.

U trogodišnjem planskom razdoblju Splitsko – dalmatinska županije planira provesti 22 mjere za povećanje energetske učinkovitosti. Ako se provedu sve predložene mjere ukupne godišnje uštede iznose 4.477,31 MWh, uz očekivano godišnje smanjenje CO2 od 1.188,04 tCO2 . Ukupne investicije za sve predložene mjere iznose 152.219.130 HRK. Promatrajući mjere kroz sektore, najzastupljeniji je uslužni sektor sa 14 mjera, dok su 4 mjere predviđene za sektor kućanstva i 4 mjere za sektor prometa.

U uslužnom se sektoru planira poticanje integralne obnove škola i domova zdravlja, te izrada potrebne projektne dokumentacije. Splitsko – dalmatinska županija također planira pomoći gradovima i općinama pri rekonstrukciji javne rasvjete. U sektoru kućanstva predlaže se poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i korištenje dizalica topline te provođenje informativnih i edukativnih kampanja o energetskoj učinkovitosti.

Koliko sredstava bi DEA mogla povući, direktno i indirektno od EU fondova i politike zelene i digitalne tranzicije?

– Hrvatska će u okviru sporazuma o partnerstvu s Europskom Komisijom primiti ukupno 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine, radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije svojih regija i zelene i digitalne tranzicije.

Prvi pozivi u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. očekuju se do kraja ove, a prijave će krenuti početkom 2023. godine, zbog prilagodbe ulasku Hrvatske u eurozonu. Sredstva iz nove omotnice moći će se koristiti do 2030. godine.

Prioritet novog Programa Konkurentnost i kohezija, gdje svoj prostor djelovanja ima Agencija je poticanje energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije, prilagodba na klimatske promjene, zaštita okoliša i održivost resursa, za što je predviđeno ukupno 2,1 milijardu eura u financijskoj omotnici. Uz to, Agencija će djelovati i na jačanju digitalne povezivosti, što podrazumijeva nastavak ulaganja u širokopojasne agregacijske mreže (pristup širokopojasnom internetu), za što je alocirano 51,8 milijuna eura. Više informacija se mogu naći na našoj web stranici: www.dea-sdz.hr

Zainteresirani mogu već sad pogledati friško objavljena dva javna poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i to Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)