Poslušajte radijsku objavu “DEA izrađuje bazu podataka svih certificiranih izvođača i projektanata sustava obnovljive energije”