Za područje obnovljivih izvora energije, odnosno provedbu projekata gradnje sunčanih elektrana, vrijede sljedeći zakonski i podzakonski akti:

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) uređuje planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i/ili visokoučinkovitu kogeneraciju. U 2021. godini planiraju su izmjene Zakona u određenim dijelovima.

Link: NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu kojima se utvrđuje izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti , način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.

Link: Pravila o priključenju na dist. mrežu

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) kojom se propisuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti, pojedinog priključka, kada se priključuje na elektroenergetsku mrežu, ali i ugovorni odnosi korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Link: NN 7/18

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) kojim se propisuju radovi koji se izvode na postojećoj građevini, a za koje nije potrebna građevinska dozvola.

Link: Pravilnik

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) za radove na gradnji sunčanih elektrana koje se izvode na postojećoj građevini nije potrebna građevinska dozvola.